MŠK Považská Bystrica

ZAČIATOK TRÉNINGOVEJ JEDNOTKY

ZAČIATOK TRÉNINGOVEJ JEDNOTKY

MUŽI „B“ - 5.8.2024 pondelok o 16.00 hod.
tréner: Korňan Július - juliuskornan@gmail.com


STARŠÍ DORASTENCI -
5.8.2024 pondelok o 16.00 hod.
tréner: Kozák Martin - martin.kozak@centrum.sk


MLADŠÍ DORASTENCI -
5.8.2024 pondelok o 16.00 hod.
tréner: Buday Marián - buday.marian217@gmail.com


STARŠÍ ŽIACI „A“ -
12.8.2024 pondelok o 14.45 hod. (roč. 2010)
tréner: Kozák Martin - martin.kozak@centrum.sk


STARŠÍ ŽIACI „B“ -
12.8.2024 pondelok o 14.45 hod. (roč. 2011)
tréner: Kovačin Ladislav - ladislav.kovacin@gmail.com


MLADŠÍ ŽIACI „A“ -
12.8.2024 pondelok o 11.00 hod. (roč. 2012, 2013)
tréner: Kovačin Ladislav - ladislav.kovacin@gmail.com
tréner: Chabada Ľubomír - Lubomirchabada2@gmail.com


MLADŠÍ ŽIACI „B“ -
12.8.2024 pondelok o 11.00 hod. (roč. 2013, 2014)
tréner: Danišová Ľudmila - danisova.ludmila@gmail.com


PRÍPRAVKA a MINI -
16.9.2024 pondelok o 13.45 hod.

V prípade, že sa začiatku tréningového procesu nemôžete zúčastniť, prosím oznámte túto skutočnosť mailom na sekretariát klubu info@mskpb.sk resp. príslušnému trénerovi !

Aktuálne na webe